>>>

Regulamin

Regulamin usług

NAW PERFORMANCE AUDIO

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Niniejszy Regulamin Usług określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej przez firmę NAW Performance Audio.
 2. Administratorem strony internetowej www.naw.com.pl  jest Kamil Kieca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NAW Performance Audio, pod adresem ul. Dworcowa 22, 34-300 Żywiec, NIP: 5532022329 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się za pomocą poczty elektronicznej: info@naw.com.pl, pod numerem telefonu: +48 792 578 828.
 4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji określa niniejszy Regulamin.
 5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi Regulamin przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Akceptacja oferty sprzedaży jest także akceptacją Regulaminu.
 6. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.  
 7. Ceny podane w serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny podane w polskich złotych obowiązują tylko klientów dokonujących zakupu na terytorium Polski. Klienci zagraniczni otrzymają indywidualną ofertę.
 8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych firmy NAW Performance Audio, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca - Kamil Kieca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NAW Performance Audio, pod adresem ul. Dworcowa 22, 34-300 Żywiec, NIP: 5532022329 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 Kodeksu Cywilnego, który zawiera lub ma zamiar zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. Instytucja publiczna - instytucja kultury, jednostka oświatowo-wychowawcza, jednostka samorządu organizacja pozarządowa lub inny podmiot publiczny.
 4. Użytkownik - każdy podmiot przebywający na stronie internetowej firmy NAW Performance Audio www.naw.com.pl  i korzystający z niej.
 5. Regulamin, Regulamin Usług – niniejszy Regulamin Usług.
 6. Produkt – przedmioty i usługi dostępne w ofercie Sprzedawcy.
 7. Siedziba firmy – miejsce prowadzenia działalności NAW Performance Audio, ul. Dworcowa 22, 34-300 Żywiec
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą na warunkach zawartych w Regulaminie Usług.
 11. Newsletter, Newsletter Klubu NAW – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom oraz Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy treści zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w ofercie firmy NAW Performance Audio na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności.
 12. Klub NAW, Program Lojalnościowy – program dla Klientów i Użytkowników udostępniana przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
 13. Konto – konto Użytkownika w Klubie NAW na stronie internetowej administrowanej przez Sprzedającego

 

§3 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedaż Produktów dostępnych w ofercie Sprzedającego jest kierowana wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 Kodeksu Cywilnego.
 2. Instytucje publiczne zainteresowane Produktami będą traktowane indywidualnie po nawiązaniu kontaktu ze Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca nie posiada sklepu internetowego.
 4. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez zamówienie drogą elektroniczną – wysłanie maila z Zamówieniem na adres: info@naw.com.pl lub poprzez bezpośrednią wizytę w Siedzibie firmy: ul. Dworcowa 22, 34-300 Żywiec, po uprzednim kontakcie.
 5. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres firmy (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), adres e-mail, numer telefonu (w celu kontaktu z kurierem), NIP firmy.

 

§4 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej www.naw.com.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Promocje i rabaty mają określone zasady zastosowania, o których Użytkownik może się dowiedzieć korzystając ze strony internetowej administrowanej przez Sprzedającego, otrzymując Newsletter na swoją elektroniczną skrzynkę pocztową lub obserwując fanpage firmy na Facebooku.
 3. Poziomy rabatowe są uzależnione od przynależności uzytkownika do konkretnej grupy w Klubie NAW bądź ustalane indywidualnie i są różne dla różnych grup. Informacja o poziomie rabatu jest przedstawiona podczas rejestracji i jest widoczna kiedy użytkownik jest zalogowany. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany polityki rabatowej bez wcześniejszego powiadomienia.
 4.  Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej lub papierowej.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
 • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy;
 • gotówką – w Siedzibie firmy, pamiętając o bieżących ograniczeniach dot. wpłat gotówkowych ustalonych przez Ministerstwo Finansów.

 

§5 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

 1. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący powinien upewnić się, czy interesujący go Produkt jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Sprzedający poinformuje Klienta o terminie, w jakim może zostać zrealizowana dostawa przedmiotu Zamówienia.
 2. Produkt zostanie wysłany pod adres, który Klient poda w wiadomości email.
 3. Koszt przesyłki Produktu ustalany jest każdorazowo indywidualnie. Sprzedawca zastrzega możliwość obciążenia Klienta całkowitym kosztem dostawy.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się zabezpieczyć należycie przesyłkę na czas transportu.
 5. Klient ma obowiązek zbadać paczkę natychmiast po dostarczeniu jej przez kuriera. W momencie zauważenia uszkodzenia paczki powinien szczegółowo udokumentować szkodę, spisać protokół szkody zgodnie z regulaminem przewoźnika oraz poinformować Sprzedawcę i udostępnić do jego wiadomości dowody zdarzenia. Bez tych czynności złożenie reklamacji nie będzie możliwe.
 6. W przypadku innych przesyłek pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, nie związanych bezpośrednio z zakupem nowego Produktu ani z procedurą serwisową, obowiązują wszystkie przepisy z niniejszego paragrafu.

 

§6 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Sprzedawca prowadzi stronę www.naw.com.pl w celu informacyjnym dla Użytkowników.

2. Sprzedawca świadczy usługę w postaci wysyłki Newslettera oraz Newslettera Klubu NAW, jeśli Użytkownik wyraził na nie zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w Polityce Prywatności.

3. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć w bezpłatnym Klubie NAW.

 

§7 WARUNKI CZŁONKOSTWA W KLUBIE NAW

1. Klub NAW to bezpłatna platforma programu lojalnościowego, która udostępnia dla zarejestrowanych Użytkowników następujące usługi:

 • uzyskanie promocyjnych poglądowych ofert na Produkty,
 • dedykowane zniżki, oferty, szkolenia, wejściówki na wydarzenia branżowe,
 • dostęp do unikatowych treści poprzez Newsletter Klubu NAW.

2. W celu założenia indywidualnego Konta w Klubie NAW Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji do Klubu NAW. Wymaga to podania w odpowiednim miejscu: nazwy użytkownika (dowolna dostępna nazwa), swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, branży do wyboru: DJ/wodzirej/zespół, Firma eventowa/rentalowa, Firma instalacyjna/wykonawca, Właściciel obiektu/inwestor, Firma handlowa/dystrybucyjna, Instytucja publiczna/ośrodek kultury, Inna. Pola te są obowiązkowe. Opcjonalnie można w formularzu uzupełnić: nazwę firmy, nr telefonu, stanowisko, kod pocztowy.

3. Użytkownik musi zaakceptować niniejszy Regulamin Usług.

4. Użytkownik może zaakceptować zgodę marketingową. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania Newslettera Klubu NAW na warunkach opisanych w Polityce Prywatności.

5. Zaakceptowanie zgody marketingowej jest niezbędne dla Użytkownika, który chce mieć dostęp do dedykowanych zniżek dostępnych po zalogowaniu się na Konto.

6. Na podany przez Użytkownika adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta oraz link aktywacyjny. Po kliknięciu w niego, Konto zostaje utworzone, a Użytkownik może z niego korzystać. 

7. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta w Klubie NAW umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

8. Użytkownik loguje się do Konta poprzez adres e-mail oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.  

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze platformy Klubu NAW, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

10. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Użytkownika osobom trzecim.

11. Użytkownik może założyć kilka kont, w szczególności jeżeli jedna osoba reprezentuje różne branże (np. jest administratorem w jednostce publicznej, ale także wodzirejem i chciałaby mieć możliwość zakupu sprzętu na dedykowanych warunkach).

12. Przedstawiona za pomocą Klubu NAW oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

13. Użytkownik może zmienić swoje dane. Jedyna informacja, która nie może zostać zmieniona to przypisanie Użytkownika do konkretnej branży, w celu ograniczenia możliwości manipulacji wysokością oferowanej zniżki.

14. Użytkownik może wycofać zgodę marketingową udzielaną przy rejestracji w Klubie NAW. W tym celu powinien przestać subskrybować Newsletter Klubu NAW. 

15. W celu usunięcia Konta, Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Sprzedawca zastrzega do 30 dni okres, w jakim usunie konto.

 

§8 REKLAMACJE

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt wolny od wad.

2. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, nazwę firmy/instytucji, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. 

4. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.

5. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

 

§9 UMOWNE PRAWO DO OSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klientowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy na odległość.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@naw.com.pl

3. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Klientowi dokonaną przez niego płatność za Produkt, pod warunkiem, że Produkt nie nosi śladów użytkowania.

4. Koszt przesyłki zwracanego Produktu oraz odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie Produktu w transporcie ponosi Klient. Przesyłkę Produktu organizuje Klient.

 

§10 USŁUGI SERWISOWE I GWARANCJA 

 1. Okres limitowanej gwarancji na Produkt obejmuje min. 24 miesiące, liczone od daty sprzedaży produktu Klientowi. W celu uzyskania informacji o przysługującym okresie gwarancji na konkretny Produkt należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Gwarancja może zostać przeniesiona na kolejnego właściciela w okresie gwarancyjnym. Przeniesienie nie wydłuży okresu gwarancji poza pierwotny okres od pierwotnej daty zakupu podanej na oryginalnej fakturze.
 3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę wadliwych części i/lub ich naprawę, po zweryfikowaniu przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe Klienta spowodowane brakiem sprzętu.
 4. Gwarancja może zostać przedłużona dla konkretnej oferty. Informacje o wydłużonej gwarancji mogą się także znaleźć na podstronach ofert na stronie: www.naw.com.pl
 5. Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
 • zakończenie okresu gwarancji,
 • uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym montażem lub nieprawidłową instalacją, obejmujące także uszkodzenia wszelkich akcesoriów instalacyjnych,
 • wszelkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwym podłączeniem lub użyciem produktu poza jego specyfikacjami. Obejmuje to uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przetwarzaniem sygnału, wzmocnieniem i uszkodzeniem spowodowanym przepięciem,
 • wady spowodowanych nieautoryzowanymi modyfikacjami, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, narażeniem na niekorzystne warunki pogodowe, klęską żywiołową lub wypadkiem, lub jakimkolwiek użyciem tego produktu niezgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez NAW Performance Audio,
 • uszkodzenia powstałe w wyniku zużycia podczas normalnego użytkowania,
 • nieautoryzowana naprawa serwisowa (w tym naruszenie plomby serwisowej).

6. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie wymienić Produkt na nowy lub w idealnym stanie, pozbawiony wad, z odnowieniem okresu gwarancji, w przypadkach: 

 • Jeśli Produkt objęty gwarancją wykaże usterkę po dwóch uprzednich usługach serwisowych.
 • Jeśli naprawa okazałaby się nieopłacalna.

7. Zgłoszenie serwisowe Klient wysyła na adres e-mail: serwis@naw.com.pl

8. Zgłoszenie serwisowe musi zawierać dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, nr faktury, nr seryjny uszkodzonego Produktu, okoliczności powstania usterki, objawy usterki. Zgłoszenia serwisowe nie zawierające tych danych mogą pozostać bez rozpatrzenia.

9. Po otrzymaniu zgłoszenia serwisowego Sprzedawca niezwłocznie nada sprawie numer zgłoszenia serwisowego, przekaże niniejszy numer Klientowi w zwrotnej wiadomości e-mail oraz poinformuje Klienta o dalszych krokach usługi serwisowej.

10. Klient wysyła Produkt tylko na jednoznaczne wyrażenie takiej konieczności przez Sprzedającego. Część usterek związanych z oprogramowaniem może być naprawiona zdalnie, inna część poprzez drobne korekty sposobu użytkowania Produktu.

11. Przesłanie przez Klienta Produktu wymagającego usługi serwisowej do Sprzedającego, bez uprzedniego potwierdzenia rozpatrzenia zgłoszenia serwisowego oraz nadania sprawie numeru zgłoszenia serwisowego pozostanie bez rozpatrzenia.

12. Całkowity koszt przesyłki Produktu do Sprzedającego oraz odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie Produktu w transporcie ponosi Klient. Przesyłkę Produktu organizuje Klient.

13. W przypadku, gdy usterka objęta jest gwarancją, całkowity koszt przesyłki Produktu do Klienta,  odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie Produktu w transporcie oraz koszt naprawy ponosi Sprzedający. Przesyłkę Produktu organizuje Sprzedający.

14. W przypadku, gdy usterka nie jest objęta gwarancją lub jest to naprawa po upływie gwarancji, całkowity koszt naprawy oraz przesyłki Produktu do Klienta ponosi Klient. Odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie Produktu w transporcie do Klienta ponosi Sprzedający. Przesyłkę Produktu organizuje Sprzedający.

15. Klient ma obowiązek zbadać paczkę natychmiast po dostarczeniu jej przez kuriera. W momencie zauważenia uszkodzenia paczki powinien szczegółowo udokumentować szkodę, spisać protokół szkody zgodnie z regulaminem przewoźnika oraz poinformować Sprzedawcę i udostępnić do jego wiadomości dowody zdarzenia. Bez tych czynności złożenie reklamacji nie będzie możliwe.

 

§12 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne (w tym oprogramowanie oraz ustawienia procesorów) i Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych.
 3. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności  na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.

 

§13 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Kamil Kieca, zwany w Regulaminie również Sprzedawcą.  Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: rodo@naw.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sprzedającego, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności.

 

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. 

2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

5. Link do polityki prywatności: https://www.naw.pl/polityka-prywatnos

6. Link do niniejszego Regulaminu: https://www.naw.pl/nawaccount/klub-naw-regulamin 

 

Data publikacji regulaminu: 24.09.2020 r.